Gyda'r Rheoliadau Mynediad allweddol, mae'n rhaid i chi wneud cais am ganiatâd fel arfer - os ydych yn bodloni'r gofynion.

Os nad ydych chi'n bodloni'r gofynion, yna ni chaniateir mynediad.

Trwy arwydd ffordd traffig LKW fahrverbot
Ffotograff anghyffwrdd cofrestru

Mae angen cofrestru ymlaen llaw ar rai cynlluniau rheoleiddio mynediad ar gyfer y rheini sy'n cael mynediad i ganiatâd, mae enghreifftiau'n cynnwys y ZTLs Eidalaidd, Prague, Helsinki, Bucarest ymysg llawer o bobl eraill.

Yn syml, nodir y rheoliadau mynediad eraill gan yr arwyddion ffyrdd, y mae angen i chi gydymffurfio â hwy. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys y rheoliadau mynediad ym Mwlgaria, gwahardd trwyddedau cerbyd ar ddyletswyddau trwm yr Almaen a Latfia.

gweler yr Trosolwg o Reoliadau Mynediad allweddol am drosolwg o'r gofynion cofrestru, neu'r dudalen ddinas unigol am fanylion llawn.

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y