Gyda'r Rheoliadau Mynediad allweddol, mae'n rhaid i chi wneud cais am ganiatâd fel arfer - os ydych yn bodloni'r gofynion.

Os nad ydych chi'n bodloni'r gofynion, yna ni chaniateir mynediad. 

Trwy arwydd ffordd traffig LKW fahrverbot 
Ffotograff anghyffwrdd cofrestru 

Mae rhai cynlluniau rheoleiddio mynediad yn gofyn am gofrestru ymlaen llaw ar gyfer y rhai y caniateir mynediad iddynt, mae enghreifftiau'n cynnwys ZTLs yr Eidal, Prague, Helsinki, Bucarest ymhlith llawer o rai eraill.

Yn syml, nodir y rheoliadau mynediad eraill gan yr arwyddion ffyrdd, y mae angen i chi gydymffurfio â hwy. Mae enghreifftiau o'r rhain yn cynnwys y rheoliadau mynediad ym Mwlgaria, gwahardd trwyddedau cerbyd ar ddyletswyddau trwm yr Almaen a Latfia.

gweler yr Trosolwg o Reoliadau Mynediad allweddol am drosolwg o'r gofynion cofrestru, neu'r dudalen ddinas unigol am fanylion llawn.

 

 

TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr