Sevilla - Cyfyngu ar Argyfwng
Datblygwyd y porth gyda chymorth y