Mae gan Sweden fframwaith cenedlaethol gyda pharthau allyriadau isel mewn dinasoedd 8. Mae yna dollio trefol hefyd mewn dwy ddinas.

Mae'r fframwaith parth allyriadau isel yn golygu mai dim ond y lleoliad yn amrywio ar gyfer pob dinas. Mae'r codi tollau ar y ffyrdd tagfeydd yn drwy gynllun cenedlaethol ac yn debyg iawn, ond nid yn union yr un fath.

Darganfyddwch y Cynllun yn Sweden Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir pob dinas yn Sweden sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i bob dinas. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Darganfyddwch y Cynllun yn Sweden yn ôl Rhestr

Llundain
Paris
Antwerp
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR