Mae gan Sweden a fframwaith cenedlaethol gyda pharthau allyriadau isel mewn dinasoedd 8. Mae'r LEZ hyn yn effeithio yn unig lorïau a bysiau. Yr unig eithriad i'r fframwaith cenedlaethol hwn yw Stockholm a fydd yn gweithredu LEZ ar ei gyfer ceir 1 Ionawr 2020

Mae tollau ffyrdd trefol hefyd mewn dwy ddinas.

Mae'r fframwaith parth allyriadau isel yn golygu mai dim ond y lleoliad yn amrywio ar gyfer pob dinas. Mae'r codi tollau ar y ffyrdd tagfeydd yn drwy gynllun cenedlaethol ac yn debyg iawn, ond nid yn union yr un fath.

Darganfyddwch y Cynllun yn Sweden Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir holl ddinasoedd Sweden sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr