Ar y dudalen hon gallwch ddod o hyd i'r cynlluniau Eidalaidd wedi'u didoli yn ôl rhanbarth. Mae gan yr Eidal lawer o wahanol barthau allyriadau isel gyda gwahanol safonau a chyfnodau amser, yn bennaf yng ngogledd yr Eidal, ond hefyd yng nghanol yr Eidal a Sisili, LEZ cyfun a chynlluniau tollau ffyrdd trefol ym Milan a Palermo. Mae yna hefyd dros 200 o Reoliadau Mynediad a orfodir gan gamera ledled yr Eidal. Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth am dollau traffordd yr Eidal yma.

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr