Mae dau Barth Allyrru Isel yn Valle d'Aosta. Mae un o'r LEZs hyn ar y Mont Blanc twnnel, Gwahardd Ewro lorïau 0, a'r llall ar gyfer Aosta dref.

RHANBARTH Aosta Valle

Dewch o hyd i Gynllun yn Rhanbarth Valle d'Aosta Erbyn Map

I'r dde o'r testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. O dan y testun hwn mae map o'r holl gynlluniau. Cliciwch am fap mwy. Rhestrir holl ddinasoedd Rhanbarth Valle d'Aosta sydd â chynlluniau isod yn ôl prif fath y cynllun. Sgroliwch i ddod o hyd i'r holl ddinasoedd. Cliciwch i ddod o hyd i wybodaeth lawn am gynlluniau ar gyfer y dudalen honno.

Dod o hyd i Gynllun yn Aosta, Valle d REGION yn ôl y Rhestr

Parth Allyriadau Isel

Rheoliadau Mynediad Allweddol

Tollau Road Trefol

Dim Cynllun

Argyfwng Llygredd

Dim Cynllun

 

 

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr