Gohirio Parth Aer Glân Bryste

Bydd CAZ Bryste yn cychwyn yn haf 2022. 

Gorchmynnwyd i Gyngor Dinas Bryste gael ei system ar gyfer gwefru cerbydau llygrol erbyn Hydref 29 eleni. Ond ar ôl cyfres o oedi wrth gyflwyno ei gynlluniau i lywodraeth ganolog ni fydd yn lansio tan haf 2022. Cyhoeddwyd hyn gan y cyngor ar yr 2il o Orffennaf 2021.

O dan y CAZ, bydd yn rhaid i yrwyr yr HGVs mwyaf llygrol dalu £ 100 i fynd i mewn i'r parth. 

Bydd yr oedi yn caniatáu i Gyngor Dinas Bryste gael mwy o gymorth ariannol i helpu dinasyddion i uwchraddio i gerbydau glanach. Bydd cynllun benthyciadau a grantiau newydd i helpu dinasyddion a busnesau i uwchraddio eu cerbydau yn cael ei lansio yn hydref 2021.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n bristol dudalen.

Ffynhonnell: Pixabay

Milan
Paris
Brwsel
Amsterdam
TANYSGRIFWCH AT EIN CYLCHLYTHYR
Datblygwyd y porth gyda chymorth y
 
Tanysgrifio i'r cylchlythyr